_

صنایع شیمیایی – پلیمری

مشتریان و تولیدکنندگان مواد شیمیایی و پلیمری برای نوآوری و رشد به یک متحد راهبردی در زمینه بهبود فرایندهای تامین مواد اولیه نیاز دارند تا با تمرکز بر فرایند تولید محصولات ، به کاهش هزینه های اداره سازمان و توفیق در سودآوری برسند.

تامین و واردات مستقیم از شرکتهای معتبر خارجی باعث کاهش حداقل 15 درصد از هزینه های خرید مواد اولیه برای کارخانجات فعال در این زمینه می گردد.

به همین دلیل است که در پرتو پیشگامان پویا ، ما در حال کار بر روی بیش از 10 سال تجربه تیم خود هستیم تا بتوانیم با ارائه خدمات و راهکارهای با ارزش افزوده در حوزه های تامین (Sourcing) ، فنی و بازار به آنها در پیش بینی ، برنامه ریزی و مدیریت تخصصی تولید کمک کنیم.

تامین انواع پلیمرهای مهندسی ، الیاف شیشه ، دی اکسید تیتانیوم و افزودنی های صنایع پلیمری از کره جنوبی ، چین ، هند ، ترکیه و آلمان و از شرکتهای معتبر از جمله خدمات ما در این زمینه می باشد

صنایع شیمیایی و پلیمری