خدمات ما

ما در زمینه های زیر تخصص داریم

خدمات بازرگانی و تامین جهانی

بازرگانی خارجی و تامین مواد اولیه شامل فرآیند تأمین کالا یا خدمات مورد نیاز برا ی اداره صحیح یک شرکت است.

راهکار تامین

در فرایند تامین End to End ، یک محصول یا خدمات (یا هر دو) از ابتدای مرحله منبع یابی و مذاکرات تامین در کشور مبداء تا حمل و تحویل نهایی به انبار مدنظر مشتری در کشور مقصد  به صورت جامع توسط پرتو پیشگامان پویا انجام می شود.

صادرات و فروش جهانی

یک مدیر فروش بین المللی مسئولیت کسب و کار شما در مقیاس جهانی را بر عهده دارد. نقش مشاور متخصص فروش بین المللی و مدیر بازرگانی در حفظ سودهای شرکت بسیار مهم است و همچنین در گسترش تجارت به مناطق مختلف جهان نیز موثر خواهد بود. 

راهکار برون سپاری و فروش

 

فروش جنبه بسیار مهمی در همه مشاغل است ، ستون فقرات هر شرکتی است که برای کسب سود تأسیس شده است.